Bilgi İşleme Sistemi Olarak “Yaşam”, Konuk: Prof. Dr. Türker Kılıç (Bahçeşehir Üni.)