Büyük Veri Kahramanı: Veri Bilimci

Print Friendly, PDF & Email

Son birkaç yıldır özellikle Batı Amerika’da iki kavram sıkça kullanılır oldu: “Büyük veri” ve “veri bilimi”. 21. yüzyıl biliminin giderek veri ağırlıklı hale gelmesi nedeniyle, büyük ve karmaşık veri kümelerinden bilgi ortaya çıkarabilmek için yeni yeni analiz araçlarına ihtiyaç duyulmaya başlandı.

1997 yılında NASA araştırmacıları Michael Cox ve David Ellsworth tarafından ilk defa kullanılan “büyük veri” ifadesi, gittikçe kapasitesi artan verilerin kontrolünün ve yorumlanmasının oluşturacağı problemlere dikkat çekmek için kullanılmıştı.

(Bilim ve Teknik – Nisan 2015)