Galaksilerin Yapıları ve Evrimleri, Konuk: Dr. Mustafa Kürşad Yıldız (Erciyes Uni)